Politika privatnosti

U cilju usklađenosti etsport.rs (“onlajn prodavnica”) sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/2008 i 107/2012) (u daljem tekstu „Zakon“) i u cilju zaštite podataka o ličnosti posetilaca i kupaca onlajn prodavnice, direktor privrednog društva A SPORT DD doo, sa sedištem u Jurija Gagarina 151, lok 27, 11070 Novi Beograd, dana 20. maja 2019. godine, donosi sledeći:

PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

Član 1.

Ovim Pravilnikom o privatnosti („Pravilnik“) uređuju se obaveštenja koja onlajn prodavnica daje kupcima na koje se lični podaci odnose, podaci koje onlajn prodavnica prikuplja, obaveštenje o cookies-ima, iznošenje prikupljenih podataka o ličnosti iz Republike Srbije, bezbednost podataka o ličnosti, prava kupaca u odnosu na podatke o ličnosti i druga pitanja relevantna za primenu Pravilnika.

Član 2.

Pre prikupljanja podataka, onlajn prodavnica obaveštava kupce na koje se podaci odnose o sledećem:

  • da je pravno lice odgovorno za prikupljanje podataka A SPORT DD doo, sa sedištem u Jurija Gagarina 151, lok 27, 11070 Novi Beograd
  • da je primarna svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja onlajn prodavnice, bezbednost korisnika onlajn prodavnice, i omogućavanje elektronske trgovine posetiocima onlajn prodavnice u skladu sa zakonom;
  • da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik onlajn prodavnice nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno za registraciju i kupovinu na onlajn prodavnici;
  • da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak svojstva korisnika onlajn prodavnice i prestanak svakog daljeg prikupljanja podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja imaju po osnovu Zakona.

Član 3.

U cilju uspešne obrade porudžbina kupaca potrebno je da kupci onlajn prodavnici dostave sledeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka onlajn prodavnica će biti u mogućnosti da kupcima isporuči naručenu robu, kao i da obavesti kupce o trenutnom statusu narudžbine. Onlajn prodavnica prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Prijavom ili registracijom na onlajn prodavnici podrazumeva se saglasnost korisnika da mu onlajn prodavnica šalje e-mail, sms i viber obaveštenja. Onlajn prodavnica daje kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, sms i viber lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Član 4.

Onlajn prodavnica koristi „cookies“ u cilju da kupcima pomogne da prilagode korišćenje interneta svojim potrebama.

Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na hard disku svakog zasebnog kupca od strane veb servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus računaru ili drugom uređaju koji koristi kupac.

Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni svakom pojedinačnom kupcu, i jedino mogu biti pročitani od strane veb servera u domenu koji ih je poslao kupcu. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će kupcima uštedeti vreme.

Član 5.

Informacije koje onlajn prodavnica prikuplja mogu biti uskladištene, obrađene i prenošene u sve države koje su potpisnice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, kako bi se omogućilo korišćenje informacija u skladu sa ovim Pravilnikom o privatnosti. Kupci registracijom na onlajn prodavnici daju izričitu saglasnost sa takvim prenosom podataka o ličnosti.

Član 6.

Onlajn prodavnica će preduzeti razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena podataka o ličnosti kupaca. Onlajn prodavnica će čuvati lične podatke koje daju kupci na sigurnim serverima. Sve elektronske transakcije koje kupci naprave biće šifrovane putem SSL tehnologije. Naravno, prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran i onlajn prodavnica ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta. Kupci su isključivo odgovorni za čuvanje lozinke i korisničkih detalja.

Član 7.

Kupci mogu od onlajn prodavnice da zahtevaju pružanje bilo kakve lične informacije koje onlajn prodavnica poseduje o njima. Kupci registracijom daju izričitu saglasnost da se njihovi podaci o ličnosti koriste za marketinške kampanje, međutim kupci mogu u bilo koje vreme da zahtevaju od onlajn prodavnice da ne obrađuje njihove lične podatke u marketinške svrhe.

Član 8.

Onlajn prodavnica može ažurirati ovaj Pravilnik o privatnosti, s vremena na vreme, postavljanjem usvajanjem i postavljanjem izmena i dopuna istog. Kupci se postavljanjem sadržaja ovog Pravilnika na sajtu etsport.rs obaveštavaju da bi trebalo da povremeno provere onlajn prodavnicu kako bi bili u toku sa svim eventualnim promenama ovog Pravilnika o privatnosti. Takođe, onlajn prodavnica može obaveštavati kupce o promenama Pravilnika o privatnosti putem e-mejla.

Član 9.

Kupci su obavezni da obaveste onlajn prodavnicu ukoliko neki od registrovanih podataka o ličnosti treba ispraviti ili ažurirati.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja od strane zakonskog zastupnika A SPORT DD doo, sa sedištem u Jurija Gagarina 151, lok 27, 11070 Novi Beograd