Politika privatnosti

ZAŠTITA PODATAKA o ličnosti
Pravila privatnosti se odnose na fizička lica koja stupaju u korelaciju sa A SPORT DD DOO u Beogradu (u daljem testu: Društvo) koji mogu biti predstavnici, zastupnici, zaposleni kod naših poslovnih partnera, korisnici usluga, kao i oni koji tek pristupaju ulozi potrošača, kupca, dobavljača i poddobavljača, izvođača ili neka druga osoba koja se nalazi sa Društvom u bilo kom vidu poslovnog odnosa.
Ova Pravila privatnosti nadalje uređuju privatnost i zaštita Vaših ličnih podataka, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon).

Lični podaci predstavljaju podatke na osnovu kojih, direktno ili indirektno, jedno fizičko lice može biti identifikovano. Iz tog razloga se svaka vrsta lične informacije tretira kao strogo poverljiva, a Društvo i/ili naši pouzdani partneri su dužni da ih čuvaju na adekvatan način.
Molimo Vas nadalje pročitajte pravila Privatnosti kako biste bili detaljno upoznati sa gore navedenim, a zatim, ukoliko se ne slažete sa našim postupanjem, molimo Vas da nam ne navodite i ne ustupate svoje lične podatke.
 
PODACI O RUKOVAOCU
Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: A SPORT DD DOO BEOGRAD,
Adresa: Jurija Gagarina 151, lok 27,
Matični broj: 21137049, PIB: 109172484 
U slučaju bilo kakvih pitanja ili dodatnih informacija u vezi zaštite ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu: info@etsport.rs
 
PREDMET PRAVILA PRIVATNOSTI 
Pravila Privatnosti obuhvataju informacije na koje načine je moguće obratiti lične podatake prilikom stupanja u interakciju sa A sport dd doo:
•    Prilikom pristupanja nekoj od naših internet stranica (u daljem tekstu: ,,Internet stranice,,)
•    Prilikom posete naših profila na društvenim mrežama;
•    Prilikom komunikacije putem telefona, e-maila ili na neki drugi način;
•    Prilikom korišćenja naših usluga, shop sistem itd;
•    Posećujete naše maloprodajne objekte u kojima postoji video-nadzor;
•    Prilikom kupovine proizvoda u A sport dd doo, uključujući i online kupovinu odnosno kupovinu na daljinu;
•    Prilikom rešavanja zahteva od strane kupca, kao što je reklamacija na kupljene proizvode;
•    pružate svoju robu ili usluge, sisteme ili aplikacije;
•    Prilikom prisustvovanja na našim poslovnim događajima;
•    Kada komunicirate s nama na bilo koji drugi način koji nije obuhvaćen stavkama.
Dostavljanje ličnih podataka koje je obavezno može biti samo ono koje je vezano za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno. Ukoliko ne želite da ustupite više od samo obavezinh elemenata odnosno podataka moramo napomenuti da možda nećemo uvek i u svakoj situaciji biti u mogućnosti da Vam pružimo sve usluge (primer: prilikom online kupovine dostava artikala na kućnu adresu poručioca).

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO 
1.Podaci o ličnosti posetilaca naših Internet stranica:
Prilikom pristupanja našem web sajtu i bilo kojoj internet stranici u okviru sajta, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski poslati na server naše internet stranice nekoliko sledećih podataka:
-    IP adresu uređaja sa kog je pristupljeno sajtu,
-    Pretraživač sa kog je pristupljeno sajtu
-    datum i vreme pristupa, 
-    ime i URL preuzete datoteke,
-    internet stranicu ili aplikaciju putem koje ste pristupili sajtu (referrer URL),

Navedeni podaci se na serveru čuvaju privremeno (tzv. log datoteka), a svrha tih podataka je isključivo tehinčke prirode, a govorimo o sledećem:
-    zbog uspostavljanja nesmetane veze,
-    radi komfornog korišćenja internet stranice i
-    radi procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

Podaci su aktivni samo za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Pored gore navedenog moguće je koristiti i Vašu geolokaciju ukoliko ste na Vašem pretraživaču prethodno omogućili ovu uslugu. Uz Vašu saglasnost ovu funkciju je moguće koristiti za ponudu individualnih usluga na osnovu Vaše vidljive trenutne lokacije. 

Newsletter i marketing aktivnosti: Dodatni podaci o ličnosti uz saglasnost lica se mogu prikupljati za: registraciju korisničkog naloga, za prijavu na newsletter listu, za direktan marketing, ankete, konkurse ili izvršenja ugovora, a ve navedeno u skladu sa utvrđenom svrhom, odnosno radi odgovora na određeni upit, slanje newsletter-a i drugog marketing materijala, izvršenja ugovora ili druge obaveze, što je dalje bliže opisano u nastavku ovog dokumenta.

Ukoliko ste dali pristanak za prijem newsletter-a koji možete dobijati putem e-maila, sms-a, Viber-a, ili kroz druge slične marketing kanale, koristićemo dostavljeni podatak (e-mail adresu odnosno broj telefona) za slanje novosti o našim proizvodima, informacija o promocijama, poklonima, konkursima. 

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika našeg web sajta i newslettera. Ponašanje korisnika podrazumeva pre svega podatke o linkovima na kojima se zadržavate, dodavanje određenog proizvoda u korpu ili praćenje dosadašnje istorije online kupovine.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i drugog marketing materijala je Vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem newslettera i marketing materijala možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštanje obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Odjavu sa newsletter liste je moguće izvršiti putem stranice na našem web sajtu ili kontaktiranjem call centra. Link za odjavu sa newsletter liste možete pronaći na kraju svakog newslettera, a odjavu za Viber ili SMS možete izvršiti direktno putem Viber aplikacije ili SMS poruke. Za potrebu slanja newsletter/viber/sms obaveštenja imamo pravo angažovanja eksternih partnera u cilju izvršenja ovih usluga prilikom čega može da doći do prenosa Vaših podataka tim licima (podaci o e-mail adresi i broju telefona).

Maloletna lica. Društvo ne prikuplja i ne otkriva sveno podatke o ličnosti maloletnika mlađih od 16 godina. Zastupnicima maloletnih lica preporučujemo da pravilno nadziru maloletnike dok pristupaju internetu i obavljaju pretragu, a posebno u situacijama kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. Ukoliko došlo do nenamernog ostavljanja podatke o ličnosti, molimo vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obaveste o tome i mi ćemo izbrisati sporne podatke o ličnosti.

Lice koje dostavljanja lične podatke na web sajtu razume i slaže se da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne mogu biti 100% garantovani i pored toga što Društvo konstantno preduzima sve optimalne mere radi zaštite istih.

2.Podaci o ličnosti kupaca koji obavljaju Online kupovinu preko Internet stranica Društva
Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke kako bi se ostvarila prava i obaveza iz sklopljenog ugovora o kupoprodaji putem Internet stranice (dalje: Online kupovina).

Lični podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. 

Prilikom korišćenja usluge Online kupovine Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu:
•    realizacije porudžbine
•    dostavljanja informacija o statusu porudžbine
•    omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata
•    pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati;
•    otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

Naš web sajt uključujuje deo sa sadržajem za Online kupovinu koja može biti obavljena u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol. Društvo nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

Društvo čuva podatke do opoziva profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu info@etsport.rs, sa elektronske adrese kojom je korisnik otvorio nalog prilikom registracije, ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon deaktivacije Društvo će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.

U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Društvo verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.
Lične podatke osobe ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na navedenu adresu u Vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Društvo je dužno da po osnovu Zaštite potrošača kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacije na kupljene proizvode. U tom slučaju, odnosno prilikom ulaganja reklamacije od kupca može biti zatraženo nekoliko podataka: ime i prezime, broj telefona, e-mail i/ili kućna adresa, ukoliko je potrebno broj tekućeg računa (zbog vraćanja sredstava) i druge podatke ukoliko su potrebni radi ispunjenja obaveza Društva u vezi sa postupkom rešavanja reklamacije, a čije obaveze proizilaze iz finansijskih i poreskih propisa. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona imajući u vidu izvršenje ugovornih obaveza odnosno pravnih obaveza.

3.Podaci o ličnosti poslovnih partnera i kupaca
Obrađujemo podatke o ličnosti koji, u zavisnosti od konkretne poslovne potrebe, a oni mogu obuhvatati: naziv (privrednog društva, preduzetnika, poljoprivrednog gazdinstva, fizičkog lica, institucije, organizacije ili ustanove koju lice predstavlja ili iz koje dolazi), ime i prezime, grad i adresu prebivališta i/ili boravišta, e-mail, broj telefona; podatke o delatnosti, radnom mestu, funkciji, vrsti i obimu ovlašćenja za zastupanje, vrsti i obimu poslovanja, kao i sve druge podatke o ličnosti neophodne za potrebe poslovanja i izvršenje ugovora zaključenog sa poslovnim partnerom/kupcem/potrošačem i sl, odnosno i sve druge podatke o ličnosti do kojih dođemo u okviru ili u vezi sa obavljanjem delatnosti.

4.Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali:
Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom posete internet stranici ili profilima na društvenim mrežama, kao i one lične podatke koji su proizašli iz naše poslovne saradnje.

Vaše podatke obrađujemo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi radi potrebe ostvarivanja što bolje saradnje i efikasnog rešavanja eventualnih problema, a sve za ciljem stvaranja zadovoljnog kupca i posetioca web sajta.

Ukoliko učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa čuvamo vreme i datum učešća u anketi. Svaki lični podatak koji smo dobili od učesnika ankete smatramo dobrovoljnim i čuvamo ga u skladu sa odredbama Zakona.
Pravni osnov za obradu podataka prikupljenih anketiranjem je u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

5.Podaci o ličnosti korisnika društvenih mreža
Na stranicama društvenih mreža Društva, Društvo obrađuje podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, poklonima, novostima u kompaniji. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije i interakcije sa pratiocima. Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes).

Na obradu podataka od strane operatera platformi društvenih mreža imamo samo delimičan uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje. Operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke, kao što su slike i videa, komentari, like-ovi, koje ste uneli na našim profilima na društvenim mrežama, su javni po proferi i objavljivanju od strane operatera platforme i  mi ih kao Društvo ni u jednom segmentu i trenutku ne obrađujemo u bilo koju drugu svrhu, ali napominjemo da onaj sadržaj koji je nezakonit i neprimeren imamo pravo da uklonimo ukoliko je potrebno. 

8.Lični podaci obrađeni putem video-nadzora
Prilikom ulaska u svaki naš maloprodajni objekat pronaćićete obaveštenje o video nadzoru. Video nadzor je postavljen u cilju naše zaštite i zaštite naših zaposlenih, konkretno zaštite lica, imovine i kompletnog poslovanja. 
Video nadzor je od velike važnosti radi zaštite od sledećih rizika: nedozvoljen pristup u prostore i objekte; nedozvoljeno iznošenje i neovlašćeno korišćenje predmeta; unošenje oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materijala; zbog provale i nasilnog upada u objekat; zbog neovlašćenog pristupa podacima, serverima ili dokumentaciji; sve u skladu sa članovima 29 i 30 Zakona o privatnom obezbeđenju (pravni osnov za obradu podataka putem video nadzora) i članom 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes).
Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja našu zakonsku obavezu ili ovlašćenje.

9.Podaci o ličnosti za učesnike poklon konkursa ili sponzorstva
Za potrebe učestvovanja u poklon konkursima i prilikom ugovaranja sponzorstva prikupljamo izvesne podatke, u skladu sa pravilima za svaku aktivnost ponaosob. Za prijavu učesnika potrebno nam je ime i prezime, a u zavisnosti od konkretnih pravila igre, u nekim slučajevima datum rođenja, broj telefona, kućna adresa (radi obaveštavanja dobitnika ili slanja poklona i slično). Ukoliko poklon prevazilazi poreski propisanu vrednost, dodatno će biti potreban i JMBG dobitnika. Navedene podatke prikupljamo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Svi podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja čuvaju se do završetka događaja, nakon čega se podaci o svim učesnicima brišu, osim onih podataka o dobitnicima čije je čuvanje neophodno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
U skladu sa Zakonom, nećemo obrađivati podatke koji su povezani sa:
•    rasnim ili etničkim poreklom;
•    političkim, verskim i filozofskim uverenjima;
•    članstvom u sindikatima;
•    zdravljem;
•    seksualnim opredeljenjem;
•    kaznenim presudama;
•    biometrijskim podacima;
•    genetskim podacima.

Ukoliko postoji potreba za obradom nekih od navedenih ličnih podataka, uvek će nam biti zatražena Vaša izričita saglasnost.

PRISTUP VAŠIM PODACIMA
Vaši lični podaci predstavljaju poslovnu tajnu i kao takvi se štite u skladu sa zakonskim propisima. Pristup pomenutim podacima unutar našeg Društva imaju samo pojedinci i to oni zaposleni koji obavljaju poslove unutar organizacije kojoj je neophodno pristupanje podacima radi neometanog izvršenja poslovnih zadataka.

Važno je napomenuti i treća lica koja imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka:
-    Poslovni partneri Društva odnosno pravna lica sa kojima sarađujemo. To mogu biti lica koja su zaposlena u sferi obavljanja IT poslova, lica koja održavaju sistem video nadzora, privatno obezbeđenje, agencije za personalizovanje loyality i drugih kartica, lica na polju obavljanja marketinških kao i finansiskih poslova. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe i drže ih u tajnosti.
-    Lica s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je radi zaštite naših opravdanih interesa potrebno pristupiti podatke licima kao što su računovoše, advokati, poreski savetnici i slično. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe i drže ih u tajnosti.
-    Nadležna tela koja izvršavaju određene zakonske dužnosti, kao  primer revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa Zakonom.
-    Ostale stranke koje su u korelaciji sa poslovnim transakcijama (reorganizacija, prodaja, zajednička ulaganja...). 

Treće strane imaju ograničenu mogućnost korišćenja Vaših ličnih podataka. Sva pravna lica sa kojima sarađujemo smo izabrali veoma pažljivo, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

PRENOS VAŠIH LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE
U pojedinim slučajevima možemo da podelimo vaše podatke o ličnosti odnosno da ih prenosimo u druga društva u skladu sa Zakonom. Kada to činimo, zapravo se radi o prenosu vaših podataka na servere koji se nalaze u EU ili u drugu zemlju koja obrađuje podatke na nivou adekvatnom i u skladu sa propisima zakonodavstva Republike Srbije. 

NAČIN NA KOJI ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE
Izdvajamo neke od ključnih mera zaštite koje sprovodimo:
•    Implementiranje pseudonima u bazu podataka;
•    Praćenje savremenih metoda zaštite i primena istih;
•    Ograničenje pristupa podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima;
•    Nadzor nad svim resursima koji se tiču obrade ličnih podataka.
Navedene mere se sprovode sa ciljem sprečavanja ili makar smanjenja rizika od uniptenja, gubitka ili neovlašćenog pristupa ličninm podacima korisnika web sajta ili kupca u maloprodajnom objektu. 

PERIOD ČUVANJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA 
Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe zbog koje su isti prikupljeni, i to:
•    za podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, Društvo čuva podatke u tom periodu i briše ih u dodatnom roku od godinu dana;
•    podatke za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, Društvo čuva tokom perioda važenja ugovora u vezi sa kojim se podaci obrađuju, a po prestanku ugovora Društvo briše podatke u dodanom roku od godinu dana po isteku roka zastarelosti za odgovarajuće obaveze, npr. ugovori o prometu robe i usluga sa pravnim licima 3+1 godina, ugovori  o prometu robe i usluga sa ostalim licima 10+1 godina;
•    podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, Društvo čuva sve dok postoji legitimni interes, i briše ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa;
•    podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, Društvo čuva sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste briše u najkraćem roku;
•    podatke o kandidatima za posao Društvo čuva u periodu od 5 godina u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao;
•    podaci dostavljeni prilikom stupanja u kontakt putem web sajta, društvenih mreža, e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora;
•    podaci prikupljeni u vezi sa poklonima i konkursima brišu se nakon završetka istog i objavljivanja dobitnika, osim onih podataka o dobitnicima koje je Društvo u skladu sa zakonom dužno da čuva prilikom dodele poklona ili organizovanja konkursa, a u slučaju da je poklon artikal zapravo proizvod sa garancijom, podaci dobitnika se čuvaju u periodu trajanja garancije;
•    podaci prikupljeni putem video nadzora brišu se po isteku roka od 30 dana. 
Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti se trajno brišu.
Da bi se neka od gore navedenih stavki adekvatno primenila rukovodimo se uvek sa dva bitna parametra:
- u kom periodu su nam potrebni Vaši podaci za adekvatno pružanje naših usluga;
- postoji li zakonska obaveza i rok čuvanja Vaših ličnih podataka.
 
VAŠA PRAVA
Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.
Važno je napomenuti da Vaša prava ostvarujete besplatno, izuzev ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja. U takvim situacijama imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu.
Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava, u pisanom obliku i potpisane šaljete na adresu info@etsport.rs. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. 
1.Pristup Vašim ličnim podacima
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.
2.Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.
3.Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.
4.Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.
5.Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka, kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu info@etsport.rs, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.
6.Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/).

Cookies
Etsport.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

IZMENE PRAVILA PRIVATNOSTI 
Društvo zadržava pravo da bilo kada izmeni ova pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranicama Društva ili na drugi adekvatan način. S tim u vezi preporučujemo Vam da redovno vršite proveru odeljka koji se odnosi na Politiku pravatnosti kako biste imali najnovije informacije.